Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

HomeWskazówki prawne

Wskazówki prawne

Odpowiedzialny za zawartość


Klöber GmbH
Scharpenberger Straße 72-90
58256 Ennepetal
Deutschland Tel:  +49-(0)2333-98-7 70
Fax: +49-(0)2333 98-77-1 99


Odpowiedzialny za wykonanie techniczne


design4business
Prof.-Ricker-Str. 20
01277 Dresden
Deutschland
Tel.: +49 (0) 351 2137591


Wskazówki prawne


Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Klöber GmbH. Scharpenberger Straße 72-90, 58256 Ennepetal. Klöber GmbH jest właścicielem tej strony internetowej i jej zawartości, która przetwarzana jest przez Klöber GmbH. Możecie Państwo korzystać z jej zawartości, jeśli akceptujecie niżej podane warunki użytkowania. Korzystając ze strony internetowej wyrażacie zgodę na te warunki.


Warunki użytkowania

1. Prawa ochronne

Wszelkie prawa do tej strony internetowej i jej zawartości należą do Klöber GmbH lub do osób trzecich. Stronę internetową możecie przeglądać dla własnego, niekomercyjnego użytku i wykorzystać przewidziane przez Klöber GmbH funkcje zamówieniowe. Inne wykorzystanie, wykraczające poza przeglądanie, pobieranie, wydruk fragmentów strony internetowej dla własnych, niekomercyjnych celów, jest niedozwolone. Znaki handlowe, włącznie z logo, sloganami i nazwami producentów to zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki handlowe, należące albo do Klöber albo do jej spólek filialnych lub użytkowane przez te przedsiębiorstwa jako licencjobiorcy. Licencje, obojętnie jakiego rodzaju, nie są udzielane.

2. Kopiowanie

Kopiowanie tej strony internetowej lub jej części dozwolone jest tylko do własnych, niekomercyjnych celów, pod warunkiem podania zródła tj. Zródło: htttp://www.kloeber.de/pl oraz "C Klöber".

3. Powiązania

Bez jednoznacznego pisemnego zezwolenia Klöber GmbH nie wolno dokonywać zmian tej strony internetowej i/ lub jej zawartości; w szczególności nie wolno tworzyć połączeń przez ramkę, odnośnik lub w inny sposób. Ewentualne odnośniki na tej stronie internetowej wprowadzono wyłącznie dla wygody użytkowników. Proszę pamiętać, że przy korzystaniu z odnośników opuszczacie stronę internetową Klöber. Klöber nie ma żadnego wpływu na zawartość otwartej poprzez odnośnik strony internetowej i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe przez otwarcie i przeglądanie wyświetlonej strony internetowej lub przez pobranie lub inne użycie jej zawartości. O ile odnośniki ze strony internetowej osoby trzeciej prowadzą na stronę internetową Klöber GmbH nie oznacza to, że Klöber GmbH wyraziła zgodę na zawartość strony osoby trzeciej lub że odpowiada za nią.

4. Kompletność

Stosujemy maksimum możliwej staranności i dbałości dla zapewnienia prawidłowości, kompletności i aktualności informacji zawartych na stronie internetowej. Mimo to zalecamy sprawdzenie informacji przed ich wykorzystaniem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe poprzez otwarcie i oglądanie tej strony internetowej lub przez pobranie lub inne użycie jej zawartości.

5. Wybór prawa

Dla ewentualnych sporów prawnych w związku z korzystaniem ze strony internetowej i/ lub jej funkcji, obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.


Przechowywanie danych osobowych

W celu zamówienia broszur lub aby skorzystać z formularza zgłoszeniowego on-line, konieczne jest przekazanie nam wymienionych  na stronie internetowej danych osobowych. Klöber GmbH przechowuje te dane, aby móc udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie. Klöber GmbH będzie traktować te dane jako poufne i udostępni je osobom trzecim tylko w takim stopniu, w jakim jest to bezwzględnie konieczne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Kontakt

Klöber GmbH
Partnerzy strategiczni
Tel.: +48 81 44 17 272
Fax: +48 81 44 80 927
Klöber Export (Niemcy)
Tel: +49 2333 98 77 505
E-Mail

Produktvideos