HomeProduktyParoprzepuszczalne, paroszczelne membrany, system klejeniaMembrany Sepa o niskiej paroprzepuszczalnościSepa® easy

Sepa® easy

Sepa® easy – membrana o niskiej paroprzepuszczalności

Sepa® easy jest nowej generacji niskoparoprzepuszczalną membraną wstępnego krycia, do stosowania na dachy spadziste z deskowaniem lub bez. Jest nowoczesną alternatywą dla pap bitumicznych, niskoparoprzepuszczalnych zbrojonych folii polietylenowych i innych folii wstępnego krycia.
Sepa® easy powinna być montowana ze szczeliną wentylacyjną (min. 5 cm) pomiędzy membraną (deskowaniem) a materiałem izolacyjnym i ze szczeliną w kalenicy.

Service & Downloads

Dane techniczne

Kontakt

Klöber GmbH
Partnerzy strategiczni
Tel.: +48 81 44 17 272
Fax: +48 81 44 80 927
Klöber Export (Niemcy)
Tel: +49 2333 98 77 505
E-Mail